Over ons

iFence wordt gekenmerkt door een brede expertise in radicalisering en extremisme. Dit betekent dat wij vanuit verschillende invalshoeken kijken naar radicalisering en extremisme. Wij kunnen antwoorden bieden op essentiële vragen die van belang zijn in het werken met radicalisering en extremisme. iFence biedt antwoorden op vragen zoals: Wat is radicalisering? Wat is extremisme? Waar ligt de grens tussen radicalisme en extremisme? Welke verschillende vormen van radicalisering zijn er? En welke oorzakelijke factoren kunnen ten grondslag liggen aan radicalisering en extremisme? iFence is ook gespecialiseerd in meer verdiepende vraagstukken die voorbij gaan aan deze brede vragen. Zit jij of jouw organisatie met vragen die raken aan een specifieke vorm van radicalisering of zijn er andere expliciete kennis behoeftes? iFence traint, ondersteunt en begeleidt. Neem gerust contact op. 

 

Naast het bieden van deze inzichten, betekent de brede expertise van iFence ook dat wij individuele ondersteuning bieden aan organisaties en professionals. Achter de uitingen van ideologieën, grieven, en behoeften gaan mensen schuil die allen een eigen rugzak dragen in een specifieke context. Dit zijn vaak complexe realiteiten die maatwerk vragen. Daarom helpen wij graag in het inzichtelijk maken van casuïstiek of situaties op basis van onafhankelijke duidingen en analyses ter ondersteuning van organisaties en professionals.

 

Ook houdt iFence zich bezig met maatschappelijke vraagstukken die raken aan de sociale veiligheid van ons allemaal. Wij zetten ons daarom in voor een inclusieve, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. 


Onze waarden

In het uitvoeren van ons werk, houden wij ons vanuit iFence vast aan een aantal kernwaarden. Wij hechten veel waarde aan een professionele aanpak waarbij expertise, wetenschappelijk onderbouwde kennis en heldere communicatie centraal staan. Daarnaast werken wij met oog op zorgvuldigheid en nauwkeurigheid om doelmatig opdrachten uit te voeren waarbij zowel de grote lijnen als de belangrijke details in acht worden genomen. Ook staan wij voor een inclusieve, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Deze waarden dragen wij altijd met ons mee in het uitvoeren van ons werk. Tot besluit hecht iFence veel waarde aan haar onafhankelijkheid en integriteit. Wij begeleiden, adviseren en trainen zonder verplichting naar derden toe en houden vast aan onze ethische waarden waarbij transparantie leidend is. Wij geloven dat wij op basis van openheid een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het werken met radicalisering en extremisme. 

Onze motivatie

Bij iFence werken wij met gedrevenheid en zetten wij ons iedere dag in om meer kennis te vergaren over de vraagstukken waar wij ons mee bezig houden. Werken met radicalisering en extremisme vraagt om een doortastende passie en motivatie die ons in staat stelt om voortdurend bij te leren. Op deze manier dagen wij onszelf uit om bijdetijds te blijven met de veranderlijkheid die kenmerkend is voor radicalisme en extremisme. Wij leren iedere dag bij en delen onze kennis en expertise graag met jou.