Onze diensten

Advies

Bij iFence kun je als hulpverlener of organisatie terecht voor advies. Op basis van onze kennis en expertise kunnen wij waar nodig raad geven over radicalisering en extremisme. Dit kan zowel middels persoonlijke adviesgesprekken als adviesrapporten die wij opstellen op basis van de behoeftevraag. Wij stellen hierbij open en onafhankelijke vragen om te begrijpen wat de behoeftevraag is en geven vervolgens advies waar de professional of organisatie mee aan de slag kan. Hiermee trachten wij handvaten te bieden die het werken met radicalisering en extremisme bevorderen. 

Training

Bij iFence kun je trainingen of workshops afnemen die jou als hulpverlener of organisatie helpen bij het beter begrijpen van radicalisering en extremisme. Wij hebben een breed aanbod aan trainingen die diverse aspecten van de thematiek uitleggen en belichten. Onze trainingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en voorbeelden uit de praktijk. Op deze manier slaan wij een brug tussen theorie en praktijk. Ook kunnen wij trainingen of workshops ontwikkelen in opdracht. 

Duiding

iFence is inzetbaar voor het uitvoeren van duidingen. Hierbij helpen wij jou als hulpverlener of organisatie om een overzichtelijke en systematische beeld te schetsen van een specifieke, al dan niet risicovolle, situatie. Bij het opstellen van een duidingsrapport baseren wij ons op feitelijkheden die op basis van analyses een situatie inzichtelijker trachten te maken. Voor het uitvoeren van een duiding is het voor iFence van belang dat er een objectieve en redelijke rechtvaardiging ten grondslag ligt aan de opdracht.


Begeleiding

iFence begeleidt mensen die te maken hebben met radicalisering en extremisme en andere direct betrokkenen in het omgaan met radicalisering en extremisme. Hierbij proberen wij op basis van systematische begeleiding te begrijpen wat mensen doormaken en de context waar mensen zich in bevinden. Op basis hiervan proberen wij hulp te bieden om het leven weer op de rit te krijgen voor zowel de direct betrokkenen als de omgeving.